Film, sunum ve eğitim seslendirmeleri konusunda ÇİZEGEN kendi stüdyoları
içinde çözümler sunarak zaman esnekliği ve kalitesini sağlamıştır.